PHU Admarbud Mariusz Morżak

PHU Admarbud
Mariusz Morżak

Karmelkowa 41 paw. 11
52-437 Wrocław

kom. 501-327-952

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Pompy ciepła zyskują systematycznie na znaczeniu na rynku branży grzewczej. Znajdują zastosowanie w każdej strefie klimatycznej i spełniają szerokie funkcje. Są wykorzystywane do celów ogrzewania budynku, ale coraz częściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także do chłodzenia pomieszczeń. W przypadku nowych budynków jednorodzinnych zastosowanie znajdują pompy ciepła typu solanka/woda jak np. seria Vaillant flexoTHERM exclusive, korzystające z gruntu jako źródła ciepła. Dla budynków istniejących, gdzie prowadzenie prac ziemnych jest utrudnione, częściej znajdują zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda jak np. Vaillant aroTHERM plus.

Pompy ciepła Vaillant geoTHERM

Rysunek 1. Pompy ciepła Vaillant typoszeregu flexoTHERM i flexoCOMPACT mogą korzystać z dowolnego dolnego źródła ciepła poprzez wybór odpowiedniego komponentu dla odbioru i przekazywania ciepła otoczenia. W wersji flexoCOMPACT pompa ciepła zawiera wbudowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła może pracować zarówno jako samodzielne źródło ciepła, jak również we współpracy z urządzeniem konwencjonalnym, np. kotłem olejowym, czy też kotłem na gaz płynny. W połączeniu z kotłem grzewczym, pompa ciepła stanowi podstawowe źródło ciepła, które okresowo jest wspomagane przez kocioł, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest zwiększone, a moc grzewcza pompy ciepła obniża się przy niskiej temperaturze dolnego źródła ciepła. Coraz większą popularność zyskują pompy ciepła typu powietrze/woda ze względu na stosunkowo proste i szybkie czynności montażowe i niższe koszty inwestycji w porównaniu do pomp ciepła typu solanka/woda.

Pompy ciepła powietrze-woda Split Vaillant geoTHERM

Rysunek 2. Jednostka zewnętrza pomp ciepła typu powietrze/woda instalowana może być blisko budynku dzięki minimalnemu poziomowi hałasu, np. dla Vaillant aroTHERM VWL jako 45 dB(A) mierzone w źródle

Jednak pompy ciepła typu solanka/woda mogą stanowić całoroczne źródło ciepła pokrywające w 100% potrzeby ciepła budynku. Dodatkowo możliwe jest ich wykorzystanie do najtańszej i przyjaznej środowisku metody chłodzenia pomieszczeń – chłodzenia naturalnego nazywanego także pasywnym. Wykorzystuje ono wyłączenie chłód gruntu (z sond pionowych) lub wody (np. studnie głębinowe), bez konieczności pracy obiegu chłodniczego sprężarkowej pompy ciepła.

10 przykładów zastosowania pomp ciepła: