PHU Admarbud Mariusz Morżak

PHU Admarbud
Mariusz Morżak

Karmelkowa 41 paw. 11
52-437 Wrocław

kom. 501-327-952

Kocioł kondensacyjny – zyski z modernizacji

Wymiana tradycyjnego (niekondensacyjnego) kotła grzewczego na kocioł kondensacyjny przynosi korzyści ekonomiczne dzięki obniżeniu zużycia gazu. Kocioł kondensacyjny zapewnia wysoką sprawność pracy zarówno w trybie ogrzewania budynku, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowa korzyść pod względem efektywności energetycznej, jak również bezpieczeństwa i komfortu użytkowania kotła kondensacyjnego wynika z charakteru jego pracy – niezależnego od powietrza wewnątrz budynku (zamknięta komora spalania).

wymiana kotła na gazowy kocioł kondensacyjny - oszczedności

Jakich oszczędności można się spodziewać przy wymianie starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny? Są one zależne od warunków eksploatacji, związanych przede wszystkim z rodzaje systemu ogrzewania. Przeciętnie zmniejszenie kosztów eksploatacji przy zastosowaniu kotła kondensacyjnego może wynieść od 20 do 40%.

Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Wybór kotłów grzewczych – przed i po modernizacji:

Wyniki obliczeń – obniżenie kosztów eksploatacyjnych:

Koszty eksploatacyjne dla ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych - efekt modernizacji, wymiany kotła:

Objaśnienia i założenia dla obliczeń kosztów eksploatacji systemów grzewczych:

  • Ceny paliw i energii elektrycznej przyjęto dla 02.2022r.
  • Cena gazu ziemnego: wg taryf PGNiG uśrednione na poziomie 2,82 PLN/m3 (taryfa W-3)
  • Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3

Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce.

  • Kocioł gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na wodę użytkową 60%
  • Kocioł gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%
  • Aktualna stawka podatku VAT dla zakupu gazu ziemnego wynosi 0% (02.2022)
  • Kocioł gazowy kondensacyjny: 109%/100%

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe, sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, również ulega obniżeniu.

W wariancie współpracy z instalacją solarną, przyjęto, że pokrywa ona 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W wariancie współpracy kotła z bojlerem elektrycznym (sytuacja, gdy kocioł węglowy zostaje wyłączony latem na rzecz włączenia bojlera) przyjęto, że praca bojlera ma miejsce w okresie 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym.

Oszczędności przy wymianie kotła mogą być wyższe przy uwzględnieniu wzrostu kosztów zakupu gazu ziemnego w kolejnych latach eksploatacji kotła. Nowy kocioł to również mniejsza awaryjność i niższe koszty ewentualnych usług serwisowych Obliczenia mają charakter poglądowy.